Kino Owend


Mir installéieren de Beamer, mann zesumme Popcorn a kucke gemittlech ee Film zesummen am Jugendhaus!  Bal wéi Kino - just besser. :D 


  • Datum: 06/08/2021 17:30
  • Ort: Jugendhaus Gemeng Betzder (Karte)