VirginCocktail-Atelier


Summervibes - Bock ob Cocktailer? Mir weisen dir wéi's du dir kanns lecker Saachen zauberen an dat natierlech ganz ouni Alkohol! 


  • Datum: 09/07/2021 17:00
  • Ort: 14, rue d'Olingen Roodt-sur-Syre (Karte)
  • Weitere Informationen: Jugendhaus Betzder

Sold Out! Sorry.