D'Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l. ass 2013 gegrënnt ginn an befënnt sech zu Rued-Sir. Zanter 2019 sinn mir am "Iewescht Bowéngs", am Duerfzentrum.

Mir sin op fir alleguerten !
D’Jugendhaus ass en Treffpunkt an eng Plaz fir pädagogesch sënnvoll Fräizäitbeschäftegung, et ass op fir jidereen ab 12 Joer. Déi Jonk ginn duerch qualifizéiert Personal betreit, fir eng gutt Betreiungs- a Projetsqualitéit ze assuréieren.