Projeeë Jugendhaus Vakanz

Zesumme mat eise Jonken schaffen mir op eis Vakanz hin. Dozou zielen Aktivitéiten wéi z.B.:

- Chrëschtmaart

- Car-Wash

- Jugendhaus Stänn wei z.B ob der Nuit-des-sports

- Buvette Syrkus a.v.m.


Duerch de ganze Prozess fuerdere mir d'Autonomie vum Jonken (Buchen, Destinatioun, Organisatioun a.v.m.)